Studie herontwikkeling Klooster te Koningsbosch

Het monumentale klooster bestaat uit vier vleugels die een rechthoekige binnenplaats omsluiten. De panden zijn grotendeels drie bouwlagen hoog, voorzien van souterrain en kapverdieping. Binnen het klooster zijn duidelijk de verschillende bouwfasen te onderscheiden. Het oost- en noordpand vormen een hoog, aaneengesloten geheel, het west en zuidpand zijn onregelmatiger van opbouw.

Omdat het monument reeds enkele jaren leeg staat zijn er diverse plannen de revue gepasseerd. Één van die plannen is van Stichting Casa Equitana.

Doordat de paardensport nog steeds wint aan populariteit in Nederland kan de Provincie Limburg hier een belangrijke rol in vertolken. Paardenliefhebbers hebben bij de uitoefening van hun fervente hobby de keuze om hun paarden te stallen in een manege of om paarden aan huis te houden. Dit project richt zich op de verkenning van de haalbaarheid en concretiseringmogelijkheden om een nieuw betaalbaar concept te ontwikkelen waarbij het houden van paarden aan huis, met een hoog voorzieningenniveau, centraal staat.