Sport- & Leisurecentre Helmond

Enkele jaren gelden is door de slimste regio van de wereld het plan opgevat om een Brainport te realiseren in het stedenbouwkundig plan Suytkade Helmond. Deze Brainport bestaat uit de Groene Campus, het Food Tech Park en de Sport & Leisure Campus. Het stedenbouwkundig plan Suytkade Helmond heeft  internationale aandacht en allure.  Dit voormalig industrie-terrein gelegen aan de zuidgrens van het centrum wordt thans omgevormd tot een hoogwaardige woon-, werk-, onderwijs- en leefomgeving met aansprekende architectuur.  De ambitie voor dit gebied is voor alle betrokken partijen hoog: niet alleen qua invulling van verschillende functies en met name 'de Brainport', maar ook wat betreft de uitstraling van de gebouwen binnen de strakke stedenbouwkundige contouren. De door ons ontworpen Sport & Leisure Campus vormt samen met de Groene Campus en het Food Tech Park een drie-eenheid.  Ons gebouw vormt het vanzelfsprekende hart van de Brainport vanwege de markante architectuur, de daarin gehuisveste functies en de ligging. Het gebouw kan dan ook met recht het Centre Court van de Brainport genoemd worden. De  kernactiviteiten kunnen als volgt worden betiteld: Technology, Business, Education, Innovation en People.  De doelen van deze brede  Brainport sluiten perfect aan op (inter)nationale en regionale doelstellingen, waaronder die van de provincie Noord-Brabant (een schone, slimme en concurrerende Brabantse economie) en van Brainport (innovatieve topregio Agenda Brainport 2020).

Bij dit gebouw is uiteraard veel aandacht besteed aan duurzaamheid.  Dit uit zich onder andere in duurzaam materiaalgebruik, hoogwaardige isolatie van de buitenschil, WKO-installatie samen met andere gebouwen in deze Zone, PV-cellen, gebruik maken van restwarmte van interne installaties van de Wellness, compact bouwen, intensief  grondgebruik, veel multifunctionele ruimten etc. De bouw- en exploitatiekosten zijn zeer laag vanwege de uitgekiende bouwmethode  en de heldere structuur van het gebouw in relatie tot de hoge architectonisch ambitie.