Klant Contact Centrum gemeente Sittard-Geleen

Het KCC is een centraal punt in de gemeentelijke organisatie, met één frontoffice waar 80 procent van de vragen aan de overheid afgevangen wordt. Het KCC heeft twee belangrijke taken. Enerzijds informatievoorziening: burgers en bedrijven voorzien van de juiste informatie en antwoorden op hun vragen en anderzijds dienstverlening: ondersteuning bij het afnemen van producten, vastleggen van het klantcontact en het terugkoppelen van bijvoorbeeld de status van een aanvraag.