Uitvaartfaciliteit Lingewaard

Coöperatie DELA wil een crematorium vestigen tussen Bemmel en Huissen. Het beoogde perceel ligt aan de Karstraat in Bemmel, tussen de A15 en de Lingewal. Direct omwonenden zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

De gemeente Lingewaard is net als initiatiefnemer DELA voorstander van een crematorium binnen de gemeentegrenzen. Beide partijen zien dit als een goede aanvulling op de bestaande lokale voorzieningen voor begraven en cremeren. Het sluit aan bij de ontwikkeling dat steeds meer mensen voor cremeren en een persoonlijke invulling van de uitvaart kiezen.

DELA wil een kleinschalig crematorium bouwen met faciliteiten voor uitvaartverzorging (bijvoorbeeld opbaring). Dit houdt in dat er maximaal 3 crematies per dag worden gehouden. DELA heeft voor de locatie een inrichtingsschets gemaakt. Daarbij houdt DELA rekening met de ligging in Park Lingezegen. De nieuwe bebouwing en het terrein moet passen in het landschap.