bredeschool te Bunde

Op de locatie van de bestaande school is een nieuwe school gebouwd. Naast de 18 klassige basisschool huisvest het gebouw tevens een peuterspeelzaal van twee groepen. 

De buitenschoolse opvang is geïntegreerd in het kloppende hart van het gebouw, zodat deze op een gemakkelijke wijze gebruik kunnen maken van alle voorhanden zijnde faciliteiten.

De meerwaarde van het gebouw is dat door de mogelijkheid van samenvoeging van de speellokalen er een grote hal in het hart van het gebouw is, zonder dat hiervoor extra vierkante meters benodigd zijn. Hierdoor kunnen ook buurtactiviteiten plaatsvinden in de school. 

De compartimentering voor avondgebruik is zodanig dat niemand door de school kan dwalen terwijl toch alle relevante functies bereikbaar zijn.