nutsschool plus te Maastricht

De uitbreiding van de Nutsschool te Maastricht is een aanhaking aan een jong monument van architect Boosten. Vanuit zijn architectuur is door studies aansluiting gezocht bij het bestaande gebouw: de beeldbepalende betonnen kaders met kozijninvullingen zijn op een eigentijdse wijze doorgezet in de uitbreiding.

Hierdoor is de maat en schaal van de uitbreiding in evenwicht met het bestaande hetgeen veel lof kreeg van de welstandcommissie.

Vanwege het feit dat bij deze school de zelfstandigheid bij de kinderen sterk wordt gestimuleerd is bij de inrichting van de school aansluiting bij deze onderwijskundige visie gezocht: elke groepsruimte kan beschikken over een 'rustig gelegen' aanpalende groepsruimte.