Kindcentrum ZieZo te Maastricht

De basisscholen OBS De Kring en OBS De Perroen in De Heeg gaan samen met kinderopvang MIK het IKC ZieZo vormen. Gedrieën zullen ze onderdak vinden in de nieuwbouw aan de Borghaag.

Het nieuwe schoolgebouw heeft een oppervlak van ca. 1.940 m2 met een plat dak. De dakconstructie is berekend op het gewicht van een groen dak, maar of er al is gekozen voor een groen dak is onbekend. Er zijn twee overdekte fietsenstallingen gepland. De randen van het plangebied worden met ‘groen’ ingericht. Het groen wordt verdeeld over veel langgerekte betrekkelijk smalle groenzones waarbij bestaande grotere bomen worden gehandhaafd. De buitenruimtes als speelplein, sportcourt, etc liggen speels om het gebouw heen.