Kindcentrum te Mechelen

Aan de rand van de kern gelegen langs de lintbebouwing van Mechelen is de locatie van de bestaande basisschool Mechelen. Deze school is destijds aan de voorzijde gekoppeld aan de gymzaal. In 2008 is de bestaande gymzaal aangepast en worden er ook wijkactiviteiten georganiseerd.

De opdracht was om het bestaande schoolgebouw te amoveren en een nieuw Kindcentrum te realiseren. Dit Kindcentrum biedt huisvesting aan 6 groepen voor de basisschool, een ruimte peuterspeelzaal en een ruimte BSO. Daarnaast heeft de nieuwbouw een integrale samenhang met de gymzaal / gemeenschapsvoorziening, waardoor deze is aangepast. 
De nieuw uitbreiding heeft een totale oppervlakte van ca. 1.300 m2 en is op een logisch wijze gesitueerd binnen de contouren van het bestemmingsplan. Het betreft een éénlaagse bebouwing. 

Leidend in dit ontwerp is de onderwijsvisie om flexibel te kunnen werken waarbij groepsruimten allemaal met elkaar te verbinden staan met grote dubbele schuifdeuren. De indeling van plattegrond is, binnen de strakke rechtlijnige contouren van de buitenzijde, op een organisch wijze vormgegeven. De groepsruimten zijn als een 'doorlopende ring' aan de buitenzijde gesitueerd en grenzen aan 2 grote binnenpleinen.

De hoofdentree is op een logisch wijze vormgeven aan het pad dat gelegen is aan de oostzijde van het gebouw. De entree van de groepsruimten is via een groot voorportaal direct de buitenruimte. In dit voorportaal is ruimte gemaakt voor uitgebreide garderobekasten inclusief bergruimten. 

Daarnaast heeft basisschool een ruimte voor techniekonderwijs alsmede een grote kookstudio voor de leerlingen en het team. Deze kookstudio is dan ook gekoppeld aan de teamlounge.    

De ruimten voor Peuterspeelzaal en BSO zijn aan elkaar gekoppeld en zijn logisch gepositioneerd in het gebouw. Beide hebben een eigen ingang met eigen buitenspeelgebieden.

Het gebouw heeft een EPC=0 en is met de toevoeging van veel zonnecellen op het dak een 'Nul-Op-De-Meter' Kindcentrum. Daarnaast is veel zorg besteed aan een uitgekiende technisch installaties waarbij onderhoud tot een minimum beperkt is. 

Binnen het gebouw is maximale aanpasbaarheid en flexibiliteit gerealiseerd  voor de gebruikers nu en in de toekomst. Te denken aan onder andere lichte scheidingswanden; verplaatsbaar wanden; multi inzetbare ruimte voor onderwijs; Loungezone team voor ontvangst,  presentaties en kookonderwijs; koppelbare onderwijsruimtes; multifunctionele speelgebieden voor school, BSO, PSZ, eenvoudig uitbreidbaar; eenvoudig te compartimenteren. Voorts is het gebouw gerealiseerd met onderhoudsarme / - vrije materialen, kwalitatief hoogwaardig, met een lange levensduur. Daar dit project een DBMO project is vanuit alle disciplines maximale inspanning geleverd.

Deze school zal gedurende een periode van 15 jaar door ons consortium waarbij het belang van een duurzame exploitatie uiteraard een randvoorwaarde is geweest bij het ontwerp, uitvoering en gebruik.
De gerealiseerde duurzaamheidsmaatregelen zijn o.a.: Extra verhoogde isolatiewaarde, vloer, wanden en dak; Triple beglazing; Luchtwarmtepomp; Materialisering conform NIBE klassificatie; Zonnecollectoren / PV cellen; Warmte terugwinning luchtverversing; LED verlichting (daglicht gestuurd); QV10: Luchtdicht maken gebouw; Zongestuurde zonwering.