bredeschool te Berkel - Enschot

De brede school te Berkel-Enschot wordt gerealiseerd in een uibreidingsgebied van dit dorp. Vanuit het beeldkwaliteitplan voor deze uitbreiding zijn hoge eisen gesteld aan de stedenbouwkundige en architectonische verschijningsvorm: de school diende te passen in de landelijke/dorpse omgeving met een herkenbare uitstraling van haar functie.

Deze nieuwe school moet huisvesting gaan bieden aan een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en als multifunctionele sportvoorziening.

De uitgangspunten dwongen tot een zeer compacte bouwmassa die op ingenieuze wijze de functies van het gebouw in elkaar laat overlopen.

Het gevolg hiervan is dat er veel multifunctionele ruimten zijn maar dat ook iedere gebruiker zonder overlast naar ander maximaal gebruik kan maken van zijn / haar ruimten.