Breed Kindcentrum te Nieuwstadt

De nieuwe Burgemeester Willeme-school, die is voorzien op sportpark Krekelzank nabij sporthal de Sjirp, ligt in een parkachtige structuur aan de Susterderweg in Nieuwstadt.

Het breed kindcentrum bestaat uit een 11-klassige basisschool tezamen met kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Het gebouw is opgebouwd uit een viertal basisclusters, waarvan een cluster het KDV, de PSZ en de BSO huisvest. De clusters volgen het onderwijskundig concept van de school, waarbij de groepsruimten zijn gesitueerd rondom een multifunctioneel leergebied en per cluster ontsloten kunnen worden.

Vanwege de verwachte afname van het aantal leerlingen zal op termijn ruimte vrijkomen. Daarom is het nieuwe schoolgebouw zodanig vormgegeven dat de op termijn vrijkomende ruimten kunnen worden ingezet voor maatschappelijke doeleinden.

De aanpalende sporthal „de Sjirp“ is tevens in het masterplan Krekelzank meegenomen en aangepast van een 3 vlaks sporthal naar een 2 vlaks sportzaal.

Het kindcentrum is maart 2015 in gebruik genomen en de sporthal in augustus 2015. 

Binnen het gebouw is maximale aanpasbaarheid en flexibiliteit gerealiseerd  voor de gebruikers nu en in de toekomst. Te denken aan onder andere lichte scheidingswanden; verplaatsbaar wanden; multi inzetbare ruimte voor onderwijs; Loungezone team voor ontvangst,  presentaties en individueel onderwijs; koppelbare onderwijsruimtes; multifunctionele speelgebieden voor school, BSO, KDV en PSZ, eenvoudig uitbreidbaar; eenvoudig te compartimenteren. Voorts is het gebouw gerealiseerd met onderhoudsarme / - vrije materialen, kwalitatief hoogwaardig, met een lange levensduur.

De gerealiseerde duurzaamheidsmaatregelen zijn o.a.: Verhoogde isolatiewaarde, vloer, wanden en dak; Triple beglazing; Materialisering conform NIBE klassificatie; Zonnecollectoren / PV cellen; Warmte terugwinning luchtverversing; LED verlichting (daglicht gestuurd); QV10: Luchtdicht maken gebouw; Zongestuurde zonwering.