bredeschool Aan de Bron te Weert

Vanwege de specifieke ligging op het voormalige WML-terrein [waterleiding] en het grote programma van eisen [20-klassige basisschool met kdv/bso/psz/welzijn sporthallen] is gekozen om het gebouw in kleine 'units' op te splitsen en met een multifunctionele 'verbindingsstraat' aan elkaar te verbinden. Elke 'unit' van de brede school heeft een eigen tribunetrap en wordt van buitenaf apart ontsloten zowel de begane grond als de verdieping. Er zijn dus geen leerling-stromen door het gebouw waardoor elke m² functioneel ingezet kan worden.

De groepsruimten worden vanuit de visie van de school uitgevoerd in een maat van ca. 100m² waardoor de mogelijkheid ontstaat om ruime themahoeken te creëren in elke groepsruimte.

De buitenschoolse opvang is eveneens gehuisvest in een compacte unit waarbij gebruik is gemaakt van de vrije indeelbaarheid van deze ruimten. In de toekomst kunnen deze bso-ruimten op een eenvoudige wijze getransformeerd worden naar ruimten voor de basisschool.

De ruimten voor de kinderopvang en de peuterspeelzaal zijn aan elkaar gekoppeld aan de voorzijde van gebouw. Hierdoor zijn ze direct van binnenuit te bereiken, buitenruimten beschermd en los gepositioneerd van de buitenruimte van de school. Daarnaast zijn, als gevolg van de specifieke positionering in het gebouw van deze functie, deze gebruikers dichtbij de andere functies in het gebouw geplaatst zodat deze optimaal gebruik kunnen maken van de gemeenschappelijke ruimten.

De meerwaarde van dit gebouw is gerealiseerd in samenhang met sporten waarbij ca. 15% ruimtewinst is gevonden.

In 2013 hebben wij met dit project de architectuurprijs van de gemeente Weert weten te behalen.