bredeschool te Voerendaal

Deze brede school is gelegen aan de periferie van Voerendaal. De uitdaging was om een grootschalig gebouw [29-klassig ca.] in de kleinschaligheid van de kindwereld te transformeren passend binnen de groene heuvelachtige omgeving. Het concept gaat uit van decentrale ingangen: per 2 groepsruimten een eigen ingang. Hierdoor is in de brede school veel rust en ruimte om andere activiteiten te doen en de gebieden tussen de groepsruimten als verwerkingsruimten optimaal te benutten. Ook kunnen eenvoudig clusters van 4 groepen worden gevormd. Het concept is flexibel opgezet waardoor ruimten gemakkelijk uitwisselbaar zijn.

De buitengebieden zijn opgenomen in het landschappelijk karakter van de omgeving en maken gebruik van het glooiend terrein. Zo zijn niveauverschillen op een spannende wijze opgenomen in de speelgebieden en wordt in samenwerking met het Waterschap een waterspeelplaats aangelegd.