bredeschool te Sittard

De onderwijsvisie is vormgegeven in een straatmodel, waarbij de groepsruimten grenzen aan een langgerekte multifunctionele zone.

De entreegebieden worden individueel van buiten ontsloten.
De speellokalen zijn de gemeenschappelijke kern van het gebouw, waarbij er een zaalfunctie met tribunetrap gerealiseerd kan worden.

Diverse maatschappelijke functies worden in het gebouw geïntegreerd, zodat een maximale synergie ontstaat. Dit heeft geresulteerd in een forse ruimtereductie.