educatie

Wij als bureau zijn lid van de STARO (Stichting Architecten Research Onderwijsgebouwen). De STARO houdt zich bezig met het ontwikkelen van concepten voor onderwijsgebouwen. Specialisten als pedagogen en didactici leveren elk vanuit huneigen invalshoek een stukje deskundigheid. Tijdens symposia en studiebijeenkomsten worden de nieuwste ontwikkelingen besproken. Zodoende blijven wij optimaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Visie op multifunctionele voorzieningen
'Een brede-schoolaanpak is een integrale en intersectorale aanpak rond de ontwikkeling van het kind. Om de onderwijs- en ontwikkelingskansen van dat kind te verbeteren gaan instellingen in de buurt een kwalitatief en functioneel samenwerkingsverband aan .'

Als architect ben je een belangrijke schakel in het proces van totstandkoming van een dergelijk gebouw.