cultureel centrum te Geleen

De wijk Lindenheuvel kent van oudsher een bloeiend en divers verenigingsleven. Een opmerkelijk ontmoetingspunt voor de Lindenheuvelse gemeenschap is "Het Volkshoes".

In 2003 ontstond het idee om de bestaande accommodatie te upgraden naar de wensen en eisen van de huidige maatstaven. Het bestaande ontmoetingscentrum dateerde uit het begin van de jaren 80 en beschikte over een aanzienlijke overcapaciteit en daarnaast voldeed het gebouw niet meer aan de huidige eisen. [slechte akoestiek, gedateerd sanitair, achterstallig onderhoud & slechte logistiek]
Gelet op de complexiteit van het project, met het bovenstaande als uitgangspunt, is door de opdrachtgever besloten een totaalopdracht aan ons bureau te verstrekken waarbij alle adviseurs [incl. constructeur] binnen ons contract vielen. 
Daarnaast diende het bestaande gebouw tot de oplevering in functie te blijven voor diverse activiteiten die in het ontmoetingscentrum worden geëxploiteerd.
Het bestaande gebouw is geamoveerd tot op de fundering.
In nauwe samenwerking met alle adviseurs is een geïntegreerd plan ontwikkeld waarbij de opdrachtgever diverse varianten als voorstel heeft ontvangen. Deze varianten zijn onderbouwd met investerings- en exploitatieramingen. De uiteindelijke gekozen variant is binnen de taakstellende financiële kaders & tijdsplanning gerealiseerd en opgeleverd in maart 2010.
Het Multi Functionele Centrum is een breed inzetbaar gebouw, met name door de flexibele indeling en de mogelijkheid van schakeling van de diverse zaaldelen.