Werkwijze

Afhankelijk van de omvang en complexiteit van een opgave, werken een of twee [project]architecten aan het voorlopig ontwerp. Wanneer dat gereed is wordt, naast de [project]architect, een projectleider intern ingeschakeld. Deze projectleider intern heeft een sterk technisch bouwkundige inbreng bij het totstandkomen van het definitief ontwerp. In de besteksfase en tijdens de uitvoering is de projectarchitect voor de andere partijen het "aanspreekpunt" binnen het bureau. Hij fungeert samen met de projectleider intern als intermediair tussen uitvoering en tekenkamer.

Het opvallende van onze werkwijze is de sterke nadruk op ruimtelijke visualisatie in elk stadium van het ontwerpproces (maquettes, perspectiefschetsen, computervisualisaties, etc). De ervaring heeft ons namelijk geleerd dat plattegronden en doorsnedes niet altijd een duidelijk beeld bij de gebruiker oproepen en dus onvoldoende reactie uitlokken. Reactie die nodig is om in samenspraak te komen tot een goed ontwerp. Deze reactie achten wij onmisbaar.