Gerealiseerde werken

Het bureau heeft zich in de ruim 40 jaar sinds zijn oprichting een solide positie verworven op de markt van het ontwerpen voor de sectoren van overheid, semi-overheid, stichtingen, beleggers, etc, te weten:

 • hotels
 • leisure centra
 • funeraire centra (crematoria / uitvaartcentra)
 • onderwijsgebouwen primair onderwijs
 • onderwijsgebouwen beroepsonderwijs
 • onderwijsgebouwen speciaal onderwijs
 • onderwijsgebouwen voortgezet speciaal onderwijs
 • onderwijsgebouwen VMBO
 • onderwijsgebouwen MBO
 • onderwijsgebouwen HBO
 • multifunctionele accommodaties
 • Integrale Kind Centra / brede scholen
 • sportaccommodaties
 • zwembaden
 • gemeentehuizen
 • buurtcentra
 • recreatieprojecten
 • bedrijfsgebouwen
 • woongebouwen
 • bejaardenhuisvesting
 • horecavoorzieningen
 • haalbaarheidsstudies
 • stedenbouwkundige plannen
 • centrumplannen
 • revitaliseringsonderzoeken
 • beeldkwaliteitsplannen